Aktuelt

Ekstraordinær vandanalyse

Vandværket har fået foretaget vandanalyse på vore 2 vandboringer for det meget presseomtalte stof Chlorizon-desphenyl og prøverne viste ingen tegn på dette stof.Se prøveresultaterne under vandkvalitet og analyseresultater.

Aflæsning af vandmålere 2017.

Se vejledning her

Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening.

Aktivering af nye ventiler

Vi har fået nye lukke/åbne ventiler i målerbrøndene, i forbindelse med udskiftning til elektroniske målere. Her er en vejledning til at åbne og lukke for vandet

Vi vil gerne have din mailadresse og også hvis du har skiftet denne. Gør det her. 

Vandværket

Er beliggende på adressen:

Søbo 7
4200 Slagelse

Men al henvendelse skal ske til formand eller kasserer, på deres hjemadresser.

Se bestyrelsen her


 


 

Drift

N O R M A L  D R I F T 

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Garly Hansen vagtmobil 2026 7413.

Vedrørende afregning, adresseændring eller lignende, så kontakt kasserer Bjarne Thor Jensen tlf. 5886 4246.Antal besøgende
Besøgende: 21235