Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 696 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

 

Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening eller gør det her.

Spørgsmål omkring hjemmesiden: Kontakt formand Troels Lund formand@droesselbjergvand.dk

På siden vandkvalitet, kan de seneste vandanalyser ses og der er også mulighed for at se hvordan en vandanalyse læses - klik her.

 

 

 

 

 

Aktuelt

Så er generalforsamlingen overstået og referater m.m. kan ses på nedenstående.

Referat fra Generalforsamlingen, beretning, regnskab, budget, takstblad og skrivelse fra Andelshavervalgt revisor: klik på nedenstående:


Referat Generalforsamling 2020 - Klik her

Beretning - klik her

Regnskab 2019 - Klik her

Budget 2021 - Klik her

Takstblad 2021 - klik her

Skrivelse fra Andelshavervalgt revisor - klik her

 

 

 

 

 

Drift

Driftsstatus:  Normal

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Knud Olsen 2163 9301.

Vedrørende afregning, adresseændring eller lign., så kontakt Regnskabsfører Bjarne Thor Jensen tlf. 58 86 42 46-mobil 51 22 89 10.

 

 

 

 Antal besøgende
Besøgende: 24400