Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 699 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

Ønsker du at få besked via email om driftsforstyrrelser, indkaldelse til generalforsamling m.v. , så kan du tilmelde din email adresse under punktet selvbetjening eller gør det HER.

Spørgsmål omkring hjemmesiden: Kontakt suppleant Claus Bjerge på tlf. 51357148.

 

 

 

 

Aktuelt

Anbefaling:

Vandværket anbefaler man lukker for vandet i målerbrønden, i perioder hvor ejendommen ikke er beboet. Vi har godt nok milde vintre, men frostskader kan stadig ikke udelukkes. Det præciseres, at andelshaveren har ansvar for vandinstallationen fra huset og ud til vandmåleren. Vandværket har ansvar for vandmåler og videre mod vandværket. Gør det også til en vane, at checke vandforbruget ved at selvaflæse måleren med jævne mellemrum. Du kan købe et display til aflæsning af vandforbruget inde fra huset. "Water Ensemble Display" fra Kamstrup a/s. Klik HER

Årsafregning:

Vandværket aflæser hvert år din vandmåler automatisk (kører forbi og fjernaflæser). Det sker den 30.sep. Denne aflæsning danner grundlaget for din årsafregning

 

Drift

Driftsstatus:  Normalt

Oplever du driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt

formand Troels Lund tlf. 5355 8285  eller

vandværkspasser Knud Olsen tlf. 2163 9301.

I år er vi rigtigt ramt af hård frost. 

Vandværket vil derfor meget gerne henstille til alle andelshaverne, at de skal være opmærksom på, at låget på målerbrøndene bliver holdt nede enten med en stor sten eller lignende, idet mange målerbrønde - alt andet lige - står fulde af vand.
Sejler dækslet væk, vil vandmåleren under disse frostgrader sprænge med evt. stort efterfølgende vandspild samt udgifter til en ny vandmåler.
Er man ikke selv ude i sit sommerhus, vil det være dejligt, hvis man kender en som bor derude og evt. bede vedkommende om at tjekke ens målerbrønd.

Godt Nytår.
p.b.v.
Troels Lund
Formand

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 63012