Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 700 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

Ønsker du at få besked via email om driftsforstyrrelser, indkaldelse til generalforsamling m.v. , så kan du tilmelde din email adresse under punktet selvbetjening eller gør det HER.

Spørgsmål omkring hjemmesiden: Kontakt suppleant Claus Bjerge på tlf. 5135 7148.

 

 

 

 

Aktuelt

Generalforsamling blev afholdt lørdag den 25. maj 2024 kl.10.00

i Kirke Helsinge Forsamlingshus, Helsingevej 78, Kr.Helsinge.

Mødet startede med et interessant indlæg fra Leon Buhl, Seniorkonsulent ved Teknologisk Institut , om blødgøring af drikkevand.

Referat , konstituering og Leon's indlæg om blødgøring kan du finde i menuen Vandværket - Generalforsamling.

Regnskab 2023 finder du i menuen Vandværket - Regnskab.

Budget 2025 finder du i menuen Vandværket - Budget.

Takstblad 2025 finder du i menuen Priser/Vandspild - Takster.

 

Drift

Driftsstatus:  Normalt

Oplever du driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt

formand Troels Lund tlf. 5355 8285  eller vandværkspasser Knud Olsen tlf. 2163 9301.

I år er der rigtig meget vand i jorden.   Vandværket modtager ofte besked fra vore andelshaverne at der kommer vand op af jorden på steder hvor der normalt ikke kommer vand. Vi er meget glade for at få at vide når dette sker , så tjekker vi nemlig om det kunne være en utæt vandledning der er skyld i det våde område. 

Seneste vandanalyse viser "Ingen overskridelser".  Vandet bliver regelmæssigt analyseret. Den udvidede analyse er på 7 sider og giver et indtryk af antallet af stoffer, som der analyseres for. Resultatet findes nederst på side 6: "Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen)."  

Ingen overskridelser,  vi har meget fint vand - den seneste udvidede analyse findes her PDF

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 73596