Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 694 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.


Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening eller gør det her.


På siden vandkvalitet, kan de seneste vandanalyser ses og der er også mulighed for at se hvordan en vandanalyse læses.

Alle vandmålere er aflæst 30.09.2019

 

 

Aktuelt

Ny vandværkspasser

 

 Afskedstale fra formand Troels Lund til Garly Hansen

Efter 15 års ansættelse som vandværkspasser er Garly Hansen fratrådt pr. 31/8-2019

Ny vandværkspasser pr.1/9-2019 er Knud Olsen fra Knuds VVS. mobil 2163 9301

 

Drift

Driftsstatus: Normal

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Knud Olsen 2077 8353

Vedrørende afregning, adresseændring eller lign., så kontakt Regnskabsfører Bjarne Thor Jensen tlf. 58 86 42 46-mobil 51 22 89 10.


 Antal besøgende
Besøgende: 16599