Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 698 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

Ønsker du at få besked via email om driftsforstyrrelser, indkaldelse til generalforsamling m.v. , så kan du tilmelde din email adresse under punktet selvbetjening eller gør det HER.

Spørgsmål omkring hjemmesiden: Kontakt suppleant Claus Bjerge på tlf. 51357148.

 

 

 

 

Aktuelt

Anbefaling:

Vandværket anbefaler man lukker for vandet i målerbrønden, i perioder hvor ejendommen ikke er beboet. Vi har godt nok milde vintre, men frostskader kan stadig ikke udelukkes.

Det præciseres, at andelshaveren har ansvar for vandinstallationen fra huset og ud til vandmåleren. Vandværket har ansvar for vandmåler og videre mod vandværket.

Gør det også til en vane, at checke vandforbruget ved at selvaflæse måleren med jævne mellemrum. Du kan købe et display til aflæsning af vandforbruget inde fra huset. "Water Ensemble Display" fra Kamstrup a/s. Klik HER

 

 

Drift

Driftsstatus:  Normal

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt

formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller

vandværkspasser Knud Olsen tlf. 2163 9301.

Seneste vandprøver viser ingen PFAS problemer med vores vand - se prøve resultater

21-09-2022   Taphane A+B (forbruger) HER

 

 

 

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 48728