Velkommen til Drøsselbjerg Strands Vandværk

Drøsselbjerg Strands Vandværk blev etableret på en generalforsamling den 10.september 1966 og har 2 boringer, et åbent filteranlæg, en rentvandsbeholder, et udpumpningsanlæg samt en trykforøgerstation.

Vandværket leverer vand til 695 andelshavere i området Drøsselbjerg By, Venemosen, Drøsselbjerg Strand, Bøstrup og Bildsø Skov.

 

Ønsker du at få besked om driftsforstyrrelser m.v. sendt via mail, så kan tilmelding med den mailadresse du vil have beskeden sendt til ske ved: tilmelding under punktet selvbetjening eller gør det her.

Spørgsmål omkring hjemmesiden: Kontakt sekretær Arne Kristensen, mail: sekretaer@droelselbjergvand.dk

 

På siden vandkvalitet, kan de seneste vandanalyser ses og der er også mulighed for at se hvordan en vandanalyse læses - klik her.

 

 

 

 

 

Aktuelt

 

Ny information.

Fremover vil referater fra bestyrelsesmøder blive lagt under punktet: Referater bestyrelsesmøder. 

 

Nyhed: ENSEMBLE forbrugerdisplay.

Markedets første in-home display til styring af vandforbrug.

Kan registrere fejl og mangler i vandforforsyningen og kan kun aflæses på forbrugerens forsyningsadresse.

Pris kr. 2000,- inklusive moms.

Kan kun bestilles og leveres af vandværket.

Klik her

Vandværkets beredskabsplan er opdateret i forhold til anbefalinger omkring Coronavirus

 

 

Drift

Driftsstatus: Normal

Ved driftsproblemer eller konstatering af ledningsbrud kontakt formand Troels Lund tlf. 5355 8285 eller næstformand Søren Skovager mobil 4041 2270 eller vandværkspasser Knud Olsen 2163 9301.

Vedrørende afregning, adresseændring eller lign., så kontakt Regnskabsfører Bjarne Thor Jensen tlf. 58 86 42 46-mobil 51 22 89 10.


 Antal besøgende
Besøgende: 20287