Takster


Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk:

2025 (forslag)

2024

2023

2022
2021
2020

 

Årlig måleraflæsning 

Drøsselbjerg Strands Vandværk foretager automatisk den årlige aflæsning af vandmålere den 30. september (via fjernaflæsning).

Du skal som forbruger ikke selv indsende årsaflæsninger. Men du skal selvfølgelig jævnligt holde øje med dit vandforbrug.

Hvis der er tvivl om aflæsningen eller hvis fjernaflæsningen ikke viser det samme hos forbrugeren, så er det altid visningen på den fysiske måler hos forbrugeren der gælder. Kontakt straks vandværket hvis du er i tvivl om noget med vandmåleren.

 

Opkrævning 

Opkrævningsåret følger kalenderåret og er også vandværkets regnskabsår. Altså 1.januar til 31.december.

Forskudsopkrævning for nuværende år og slutafregning for forrige år udsendes i januar måned med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

 

Vedrørende afregning, adresseændring eller lign., så kontakt Regnskabsfører Bjarne Thor Jensen
tlf. 58 86 42 46 eller mobil 51 22 89 10.

 

 

 

​Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk for 2017 kan findes som PDF her
 

Opkrævning 
Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 og slutafregning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 udsendes i januar 2017 med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar 2017.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

Ved manglende selvaflæsning fra de forbrugere, som fortsat har de gamle vandmålere for målerstand den 30. september 2017 udsendes ingen erindringer. Ved manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning, mod et gebyr på kr. 400,. Er aflæsning ikke mulig, ansættes periodens vandforbrug efter bestyrelsens skøn, dog mindst 200 m³.

 

 

 

​Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk for 2017 kan findes som PDF her
 

Opkrævning 
Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 og slutafregning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 udsendes i januar 2017 med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar 2017.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

Ved manglende selvaflæsning fra de forbrugere, som fortsat har de gamle vandmålere for målerstand den 30. september 2017 udsendes ingen erindringer. Ved manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning, mod et gebyr på kr. 400,. Er aflæsning ikke mulig, ansættes periodens vandforbrug efter bestyrelsens skøn, dog mindst 200 m³.