Takster


Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk:

2022
2021
2020
2019
2018

2017 

Opkrævning 

Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 og slutafregning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udsendes i januar 2018 med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar 2018.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

Ved manglende selvaflæsning fra de forbrugere, som fortsat har de gamle vandmålere for målerstand den 30. september 2018 udsendes ingen erindringer. Ved manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning, mod et gebyr på kr. 400,. Er aflæsning ikke mulig, ansættes periodens vandforbrug efter bestyrelsens skøn, dog mindst 200 m³.

 

 

 

 

​Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk for 2017 kan findes som PDF her
 

Opkrævning 
Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 og slutafregning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 udsendes i januar 2017 med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar 2017.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

Ved manglende selvaflæsning fra de forbrugere, som fortsat har de gamle vandmålere for målerstand den 30. september 2017 udsendes ingen erindringer. Ved manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning, mod et gebyr på kr. 400,. Er aflæsning ikke mulig, ansættes periodens vandforbrug efter bestyrelsens skøn, dog mindst 200 m³.

 

 

 

​Seneste takstblad for Drøsselbjerg Strands Vandværk for 2017 kan findes som PDF her
 

Opkrævning 
Forskudsopkrævning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 og slutafregning for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 udsendes i januar 2017 med sidste rettidige indbetalingsdato den 15. februar 2017.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. Ved fortsat manglende betaling overgives sagen til inkasso for restantens regning og risiko for lukning af vandforsyningen.

Ved manglende selvaflæsning fra de forbrugere, som fortsat har de gamle vandmålere for målerstand den 30. september 2017 udsendes ingen erindringer. Ved manglende selvaflæsning søges måleren aflæst ved bestyrelsens foranstaltning, mod et gebyr på kr. 400,. Er aflæsning ikke mulig, ansættes periodens vandforbrug efter bestyrelsens skøn, dog mindst 200 m³.